ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο Minoa Palace Resort αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους:

• Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στα βιογραφικά τους. Η παροχή ψευδών πληροφοριών θα προκαλέσει την απόρριψη της αίτησής σας.
• Κάθε υποψήφιος, στέλνοντας το βιογραφικό του, δίνει στο Minoa Palace την άδεια να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα. Το Minoa Palace διατηρεί τα δεδομένα για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να αποσύρει την αίτησή του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πρέπει να μας ενημερώσει εγγράφως. Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί τα υποβληθέντα δεδομένα και να τα επεξεργάζεται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.
Η πολιτική του Minoa Palace είναι να συμμορφώνεται με τις πρακτικές και τους νόμους για τις ίσες ευκαιρίες και να διαχειρίζεται τους όρους και την πολιτική εργασίας, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες απασχόλησης στους υποψηφίους. Όλοι οι εν δυνάμει υπάλληλοι αντιμετωπίζονται δίκαια και με σεβασμό, ανεξάρτητα από τη σεξουαλικότητα, το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή την αναπηρία τους.
• Κάθε Υποψήφιος δικαιούται να έχει πρόσβαση και να υποβάλλει αντιρρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997.
• Με την αποδοχή αυτών των όρων, κάθε υποψήφιος επιβεβαιώνει ότι έχει κατανοήσει και συμφωνήσει με τις δηλώσεις αυτών των όρων και συναινέσει με τη διαδικασία με την οποία αποθηκεύονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά του δεδομένα.

Minoa Palace Minoa Palace https://www.minoapalace.gr/wp-content/themes/mip003/assets/img/logo-scroll.png
Platanias Chania Crete Greece 73014 302821036500 info@minoapalace.gr